Tarief en vergoeding

Marion heeft als diëtist en haptotherapeut met alle zorgverzekeraars een contract.

Voor vergoeding vanuit dieetadvisering is altijd een verwijsbrief nodig. De reden hiervoor is dat deze zorg van 2 consulten in de basisverzekering is opgenomen, met inachtneming van het wettelijk eigen risico. Marion staat als diëtist in het kwaliteitsregister geregistreerd onder nummer: 49900804089 en is lid van de vereiste beroepsvereniging Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Indien u met een hulpvraag vanuit dieetadvisering komt, kan alleen worden gedeclareerd als u een verwijsbrief heeft, waar de AGB-code (= de praktijkcode) van de huisarts op staat vermeld.

Voor vergoeding haptotherapie is geen verwijsbrief nodig, omdat deze zorg alleen vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. U krijgt in dit geval een rekening, welke u zelf indient bij de verzekeraar. Als haptotherapeut is Marion lid van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) onder nummer 718 A. Haar AGB-code (= praktijkcode) is 90060903, haar zorgverlenerscode is 90101362 en haar nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) is 24461554.

Hoeveel u vergoed krijgt, kunt u zien in de volgende overzichten:

Vergoeding dieetadvisering: zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Vergoeding haptotherapie: zorgwijzer.nl/vergoeding/haptotherapie

De gedeclareerde bedragen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien het gedeclareerde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien u na een betalingsherinnering niet binnen 14 dagen aan uw verplichtingen heeft voldaan, zal tot incasso van de vordering worden overgegaan.

Consult voeding
€ 90,-

Consult haptotherapie / psychologie / voeding
€ 90,-

Consult EMDR
€ 120,- (1,5 uur)

E-coaching
€ 180,- per maand (twee Facetime consulten en e-mailcontact)

Work Life Balance